Účetnictví

Zpracování Vašeho účetnictví nebo daňové evidence povedeme na účetním softwaru STEREO firmy Kastner Software s r.o. včetně veškerých pomocných evidencí, zpracování mezd Vašich zaměstnanců, vedení knih pohledávek a závazků, evidence majetku, až po zpracování daňových přiznání, uzávěrkových výkazů a přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu soc. zabezpečení.

 • Zpracování a vedení účetnictví podnikatelů
 • Zpracování a vedení daňové evidence podnikatelů
 • Zpracování účetních závěrek
 • Vedení pomocných evidencí [majetek, sklady, apod.]
 • Příprava podkladů pro daňová přiznání [DPH, daně z příjmů, silniční a darovací daň]
 • Vyhotovení veškerých daňových přiznání
 • Zastupování na úřadech

Mzdy

 • Kompletní zpracování měsíčních mezd
 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na zdravotních pojišťovnách a správě sociálního zabezpečení
 • Doručování přehledů na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců [závislá činnost]

Účetní, ekonomické a personální poradenství

 • Účetní a daňové poradenství
 • Mzdové poradenství
 • Poradenství pro začínající podnikatele